ΑΝΥΨΩΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

ΑΝΥΨΩΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

Αναλαμβάνουμε να μεταφέρουμε τις συσκευές ή τον εξοπλισμό σας από υψηλά διαμερίσματα χρησιμοποιώντας τα ιδιόκτητα ανυψωτικά μηχανήματά μας.

Έχουμε τη δυνατότητα να μετακομίσουμε αντικείμενα με μεγάλο όγκο και βάρος.

Παρέχουμε τα ανυψωτικά μας οχήματα προς ενοικίαση.

Διαθέτουμε και μεγάλο γερανό 20 μέτρων.