Μεταφο�ική εται�εία Δ�ομέας - μετακομίσεις - μεταφο�ές
Κατηγορίες

Τα νέα μας
03/04/2016
Η εταιρεία μας διαθέτει φορτηγό ψυγείο ...

Είπαν για εμάς
Φιλίππου Μαρία
Ευχαριστώ την Δρομέας μεταφορι...

Video


Αναλαμβάνουμε να μεταφέρουμε τις συσκευές ή τον εξοπλισμό σας από υψηλά διαμερίσματα χρησιμοποιώντας τα ιδιόκτητα ανυψωτικά μηχανήματά μας.

 Έχουμε τη δυνατότητα να μετακομίσουμε αντικείμενα με μεγάλο όγκο και βάρος.

Παρέχουμε τα ανυψωτικά μας οχήματα προς ενοικίαση.

 Διαθέτουμε και μεγάλο γερανό 20 μέτρων


Ανυψωτικό Μήχανημα Δρομέας

Ανυψωτικό μηχάνημα
 
Ανυψωτικό Μήχανημα
 
 
   Ανυψωτικό μηχάνημα 
 
Ανυψωτικό Μήχανημα
 
 
Ανυψωτικό μηχάνημα
 
Ανυψωτικό Μήχανημα
 
 
Ανυψωτικό μηχάνημα
 
Ανυψωτικό Μήχανημα
 
 
Ανυψωτικό μηχάνημα
 
Ανυψωτικό Μήχανημα
 
 
Ανυψωτικό μηχάνημα
 
Ανυψωτικό Μήχανημα

Μεταφορική Εταιρεία Δρομέας - Ενοικίαση ανυψωτικών μηχανημάτων
Μετακομίσεις - Μετακόμιση - μεταφορική - μεταφορές
μεταφορική εταιρεία δρομέας